Inngåelse av samarbeidsavtale mellom Statkraft og Oslo Airport City AS Gardermoen

Partene inngår et samarbeidsprosjekt om energiløsninger til Oslo Airport City, en bærekraftig næringspark på mer enn 1 million kvadratmeter med kompetansearbeidsplasser, kontorer, handel, rekreasjon, hotell og kongress.

Ambisjonen er å utvikle en bærekraftig, fleksibel og fremtidsrettet energiløsning hvor lokal spillvarme utnyttes inn på fjernvarmenettet. Det er planer om å utnytte spillvarme fra Coop inn på nettet.  
Avtalen gjelder i første omgang i 5 år med mulighet for forlengelse. Oppstart for første bygg er i august 2021, da Porsche Center Gardermoen etableres med satsing nye el-biler.  
Partene vil samarbeide om å utvikle forslag til energi- og kostnadseffektive løsninger for området som sikrer en bærekraftig utvikling og der tiltak i bygg, energisystem, energiløsninger og transport bygger opp under de helhetlige løsningene for Gardermoen Næringspark. 
Oslo Airport City representerer nåtidens kanskje viktigste by- og stedsutvikling i form av flerkjernet knutepunktutbygging. Innovative, økonomisk bærekraftige og urbane kvaliteter blir kommersielle magneter og regionale «vekstdrivere» i en langsiktig satsning på kollektivbasert infrastruktur, sier Thor Thoeneie, direktør i Oslo Airport City. 
 
OAC skal utvikle en ny bydel som ligger tett ved Oslo Lufthavn Gardermoen og Jessheim. OAC har høye ambisjoner med tanke på å utvikle en bærekraftig bydel.  
Som Europas største produsent av fornybar energi ønsker vi å bidra til en bærekraftig og energieffektiv utvikling av fjernvarme i nye, spennende områder som Oslo Airport City, sier Svein- Ove Slinde, Direktør i Statkraft Varme. 
 
Samarbeidsavtalen innebærer at Statkraft skal utvikle og levere en bærekraftig, fremtidsrettet og fleksibel energiløsning for området. Dette blant annet gjennom utvikling av ett lavtemperatur fjernvarmenett som gir mulighet for bruk av spillvarme. Gjennom samarbeidet er det også ambisjon om å dekke kjølebehovet i området med fjernkjøling basert på frikjøling.  

Bilde til venstre: Direktør Statkraft Varme, Svein Ove Slinde og Direktør i Oslo Airport City, Thor Thoeneie
Direktør Statkraft Varme, Svein Ove Slinde og Direktør i Oslo Airport City, Thor Thoeneie

Om partene: 

Oslo Airport City skal være en pådriver for bærekraftige bygg og områder. Vi tilstreber å benytte miljøvennlige energikilder som fjernvarme, solenergi og overskuddsvarme som skal bidra til å forsyne området med varme, kjøling og elektrisitet. Målet er å bygge et fleksibelt og innovativt energisystem basert på miljøvennlige energikilder, som utnytter synergieffekter i hele området. 
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4 000 ansatte i 17 land. Fjernvarmevirksomheten i Statkraft består av en portefølje består av 13 anlegg i Norge og Sverige herunder et fjernvarmeanlegg på Gardermoen. Fjernvarmeanlegget på Gardermoen har en årlig produksjon på ca. 70 GWh.

  
Kontaktperson: 
Statkraft ved Jørgen Nordahl Mob: 992 33 812  
Oslo Airport City ved Marius Listerud Mob: 93 293 583