Absorpsjonskjøling - En behagelig nyhet for kontorbygg

Kommer du til Trondheim via E6 nordfra, få du det nyoppførte Signalbygget på venstre side, bak bygget ligger Leangen Travbane. Bygget er iøynefallende med sin uvanlige form, langt og smalt i 6 etasjer. Endeveggen mot nord er en flott glassfasade. Signalbygget er et kontorbygg med leietakere innen ulike bransjer.

Også på innsiden skjuler bygget en svært uvanlig VVS-løsning. Eier har nemlig satset på absorpsjonskjøling som kjølemetode. Det betyr at bygget kjøles med fornybar og miljøvennlig fjernvarme fra Statkraft Varme. Absorpsjonskjøling er ikke en ukjent kjøleteknikk i Trondheim, det er denne metoden som bl.a. benyttes for å utnytte kaldt elvevann til kjøling for hele St.Olavs hospital. Da er det snakk om svært store dimensjoner, nyheten ved Signalbygget er at her er det bygget et mye mindre absorpsjonskjøleanlegg for kun ett bygg på 6 -7000 m2.

Etter at Signalbygget ble planlagt har flere bygg kommet etter med samme kjøleteknikk også i Trondheim. I juni fikk byggeier litt av en ilddåp med ei uke med rekordvarme i Trondheim. I følge eier, Andreas Olstad, besto anlegget prøven. Lokalene var behagelig avkjølte helt til det var på tide å gå hjem på ettermiddagen.

Byggeier Andreas Olstad: «Det er veldig behagelig luft her, faktisk slik at folk som kommer hit bemerker det»

 

Kjølemaskinen, med sine ca. 3x1 meter, er plassert i teknisk rom i sokkeletasjen. Her er det reint, ryddig og stille. En absopsjonsmaskin består få bevegelige deler, kun pumper. Det gjør at straks anlegget er innregulert, blir det svært stabilt i drift med et lavt vedlikeholdsbehov. Et SD-anlegg er styresystemet for temperaturen i bygget. Temperaturen kan styres separat for hver leietaker, noe som allerede har vist seg å være nyttig. SD-anlegget sender en alarm til driftsansvarlig hvis det detekteres problemer. Dette oppleves som en trygghet og en forenkling da man slipper å overvåke systemet.

Signalbygget sin satsning på absorpsjonskjøling fikk støtte fra Enova. Her kan du se Enovas vurderinger av søknaden.

 

Andreas Olstad
"Dette anlegget kan både vi og Statkraft være fornøyd med"
Andreas Olstad
Byggeier Signalbygget