Et steg nærmere karbonfangst i Trondheim

Hvordan skal vi klare å fange CO₂-utslippene fra avfallsforbrenningsanlegget ved Heimdal varmesentral? Hvordan lagre CO₂-en forsvarlig? Og kan vi på sikt utnytte CO₂-en på en god måte? Formannskapet i Trondheim godkjente i dag en samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og Statkraft hvor disse spørsmålene står på dagsorden.

Mens Statkraft har det tekniske og praktiske ansvaret, er Trondheim kommune sin rolle å få alle med på laget - enten det gjelder transport, kunnskap eller nødvendige reguleringer som gjør det mulig å få til gode forretningsmodeller som gjør karbonfangst lønnsomt. 

 

Avtalen varer frem til 2025 og skal bidra til å utvikle gode løsninger slik at et karbonfangstanlegg kan stå klart i løpet av 2030.

 

  • Avtalen er et viktig steg for at vi skal nå klimamålene som bystyret har satt. Da er vi avhengige av å samarbeide med Statkraft for å finne løsninger på utslippene fra Heimdal avfallsforbrenningsanlegg som er byens største punktutslipp, sier direktør for næring, samferdsel, klima og miljø, Kristian Dahlberg Hauge.
     

Direktør for næring, samferdsel, klima og miljø i Trondheim kommune, Kristian Dahlberg Hauge og administrerende direktør i Statkraft Varme, Svein Ove Slinde.

 

Avfallsforbrenningsanlegget behandler restavfall fra 70 kommuner fra Saltfjellet i nord til Gudbrandsdalen i sør. Overskuddsvarmen fra avfallsforbrenningen dekker rundt 30 prosent av byens varmebehov gjennom fjernvarmesystemet. Samtidig står anlegget for rundt 20 prosent av klimagassutslippene i Trondheim kommune. Det er dette Trondheim kommune og Statkraft ønsker å “fange” og lagre på en forsvarlig måte.

 

Skal vi nå kommunens mål om 80 prosent kutt i klimagasser i Trondheim innen 2030 må vi få til et karbonfangstanlegg på Heimdal avfallsforbrenningsanlegg. 

 

  • Vår vurdering er at karbonfangst er mulig, men flere utfordringer må løses for at vi skal lykkes. Vi må finne gode robuste løsninger på teknologi. I tillegg er det en rekke forhold rundt det regulatoriske og det kommersielle som må på plass for at vi skal kunne lykkes med å realisere et anlegg for karbonfangst og lagring, sier administrerende direktør i Statkraft, Svein Ove Slinde.
     

Hvordan vi skal klare å fange CO2-utslippene, hvordan CO2 skal lagres forsvarlig, og om det på sikt er mulig å utnytte CO2en på en god måte håper vi å være nærmere gode svar på i løpet av 2025.

 

 

Psst!

Ønsker du nyheter som dette rett i innboksen? Da kan du melde deg på nyhetsbrevet fra fjernvarmevirksomheten til Statkraft.


 Relatert innhold