Invitasjon til nabomøte

Statkraft Varme har satt i gang et omfattende prosjekt for å utrede mulighetene for karbonfangst ved Heimdal Varmeanlegg i Trondheim. Nå inviteres du som er nabo til et informasjonsmøte om prosjektet.

Et prosessanlegg for CO2-fangst er relativt arealkrevende, noe
som medfører en nødvendig omregulering av arealet på tilstøtende tomter. Statkraft Varme ønsker en åpen og god dialog med våre naboer og inviterer derfor til et nabomøte hvor det vil bli gitt informasjonen om reguleringsprosessen og selve CO2-fangstprosjektet. Det vil bli satt av tilstrekkelig med tid i møtet slik at naboer og interessenter kan komme med spørsmål.

 

Når: Mandag 3. juni kl 18:00 – 20:00
Hvor: Hårstad skole, Hølbekken 62, Tiller, personalrommet. 

Påmelding: Klikk her for å melde deg på

 

I møtet vil det være representanter fra

  • Statkraft Varme
  • Henning Larsen/Rambøll, som er konsulenter for reguleringsarbeidet
  • Trondheim kommune, Byplankontoret og Klima- og miljøenheten

 

I tråd med Trondheim kommunes Energi- og klimaplan

Karbonfangstanlegget er et prosessanlegg hvor CO2 blir skilt ut fra røykgassen for så å komprimeres til en væske før den blir transportert til et endelig lager. 

Målet med prosjektet er å redusere utslippene fra vårt avfallsforbrenningsanlegg til et minimum, ved å utvide rensetrinnene til også å håndtere utslippet av CO2. Et renseanlegg vil redusere CO2 utslippet med ca. 200.000 tonn pr år, som vil være et godt bidrag i arbeidet med å redusere både lokale, regionale og nasjonale klimagassutslipp.

Tiltaket vil være i tråd med Trondheim kommunes Energi- og klimaplan og svært viktig for å kunne nå målet om å kutte 80 prosent av CO2-utslippet innen 2030.