For deg som er nabo

Heimdal varmesentral er det største punktutslippet av CO₂ i Trondheim kommune, og med karbonfangst vil vi kunne redusere klimagassutslippet i kommunen med omtrent 25 %. Det er godt nytt for deg som er nabo, enten du bor på Heimdal eller andre steder i Trondheim kommune.

Å etablere et karbonfangstanlegg ved Heimdal varmesentral vil være avgjørende for at Trondheim kommune når sine klimamål, og Statkraft skal samtidig sørge for at anlegget ivaretar alle krav til miljø og sikkerhet. 

 

Byggeplanlegging og omregulering av areal

For å kunne realisere karbonfangst, har vi behov for mer areal i direkte tilknytning til dagens avfallsforbrenningsanlegg. Derfor har vi startet på et reguleringsarbeid for å søke om omregulering av nærliggende tomter til Heimdal Varmesentral, slik at det vil være mulig å etablere et karbonfangstanlegg på området.

Dette arbeidet er viktig for at vi skal kunne gå videre med prosjekteringen av karbonfangst, men det er fortsatt lenge til vi vil kunne sette spaden i jorda og starte byggeprosessen av anlegget.

 

Vil du lære mer om karbonfangst og produksjonen av urban energi?

Reguleringsplan og arealtilgang

Statkraft i prosess om å sikre en offentlig reguleringsplan for nærliggende tomter til Heimdal Varmesentral. Her kan du følge prosessen.

Miljø og sikkerhet

Statkraft skal ta vare på både miljøet og sikkerheten ved etableringen av et fangstanlegg. Her kan du se hvordan.

Tidslinje

Se hvordan karbonfangstprosjektet har utviklet seg siden oppstart

 

Spørsmål og svar

Det er mange som lurer på forskjellige ting i forbindelse med karbonfangst, og Statkraft svarer på de mest populære spørsmålene:


Hvorfor har Statkraft startert karbonfangstprosjektet på Heimdal?

Hva er karbonfangst og lagring?

Hva er CO2?

 

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om karbonfangstprosjektet på Heimdal?
mann
Bjørn Hølaas
Direktør CCS (CO2 fangst og lagring)