Se populære spørsmål og svar om teknologi og klima i forbindelse med karbonfangst- og lagring.

Karbonfangst og -lagring handler om å fange CO₂ fra ulike utslippspunkt og lagre dette permanent under bakken, slik at det ikke slippes ut i atmosfæren som klimagass.

Karbonfangst i Norge

God og effektiv CO2-håndtering er et viktig grep for å få ned utslippene av CO2, som Norge har forpliktet seg til i henhold til Parisavtalen. Derfor legges det til rette for lagring av CO2 på norsk sokkel (kilde: regjeringen), samtidig som mange norske aktører jobber med å videreutvikle ulike fangstløsninger. 


Flere selskaper er på banen om å utvikle teknologi, infrastruktur og økonomiske modeller for å få til en bærekraftig løsning – både for selve fangsten, men også for lagringen.


Les også: Hva er Statkrafts karbonfangstprosjekt på Heimdal? (Q&A)

Er det noen ulemper ved karbonfangst- og lagring (CCS)?