Kampanje: Støtte til utbedring av ditt fjernvarmeanlegg

Om du er pålagt å utbedre ditt anlegg er det fordi anlegget ditt ikke fungerer etter Statkrafts tekniske bestemmelser iht. leveringsbetingelser.

Når kundens anlegg ikke fungerer, blir det dårlig avkjøling av fjernvarmevannet og det må sirkulere mye fjernvarmevann for å levere nødvendig energi. Er det flere anlegg hos kunder i samme område som fungerer dårlig, kan vi få problemer med å levere nok varme til alle kunder. Det er derfor vi har våre tekniske bestemmelser.  

 

 

Du er selv ansvarlig for drift og vedlikehold av din kundesentral men Statkraft varme vil veilede og støtte deg. 
Vi i Statkraft Varme ønsker å bidra til et kundeløft slik at du kan utbedre ditt kundeanlegg og du kan dermed drifte ditt anlegg mer energibesparende, økonomisk og forsvarlig. Om alle kunder drifter og vedlikeholder sine anlegg godt, vil vi øke kapasiteten i fjernvarmenettet og dermed bidra til mer energieffektiv og miljøvennlig produksjon av varme. Derfor kjører vi nå en kampanje mot kunder med behov for utbedring: 

Statkraft varme dekker 10% av utbedringskostnad 

*Maksimalt støttebeløp kr. 10 000,-  Det utbetales ikke støttebeløp under kr. 500.-
 
Du er berettiget støtte dersom du: 

  • Har mottatt brev fra Statkraft Varme via post/epost om pålegg til utbedring av anlegg  
  • Dokumenterer utbedring ved å sende inn faktura fra rørlegger, samt utfylt og signert sjekkliste til kundeservice@statkraftvarme.com innen fristen som er kommunisert i brev om pålegg til utbedring 
  • Statkraft kan verifisere, basert på data fra fjernvarmemåler, at anlegget fungerer etter våre tekniske bestemmelser  
  • Du er husholdningskunde eller privat foretak  
     
    Støtten utbetales via fjernvarmefakturaen. 
     

Spørsmål og svar om utbedring av kundesentraler

Statkraft jobber kontinuerlig med modernisering og energieffektivisering av fjernvarmenettet. Et av flere viktige tiltak er analyse, tilsyn og oppfølging av kundenes varmeanlegg. På grunn av dette har flere av våre kunder fått brev med pålegg om utbedring av kundeanlegget fra oss i Statkraft. Gjelder dette deg? Her er ofte stilte spørsmål og svar vedrørende pålegg om utbedring av kundeanlegg: