Teknisk bistand

Har du tekniske spørsmål, vil vår kundeservice eller annet teknisk personell prøve å hjelpe deg så langt som mulig over telefon.

  • Mistanke om feil på varmeleveransen
    Vi sjekker at vår produksjon og nettet i det aktuelle området fungerer som det skal.
  • Mistanke om feil på ditt lokale varmeanlegg
    Teknisk bistand ut over det som kan løses over telefon, vil sannsynligvis kreve en nærmere analyse i form av teknisk kontroll. Dette er utenfor Statkrafts ansvarsområde og utføres normalt av rørlegger. I noen byer tar vi denne type oppdrag hvis vi har kapasitet. Dette vil bli fakturert etter medgått tid med en fast timepris.
  • Rådgiving
    Vi gir gjerne råd om valg av teknisk løsning for nybygg eller rehabilitering.

Relatert innhold