Kundesentral

En kundesentral består av en eller flere varmevekslere der energien fra fjernvarmevannet overføres til kundens varmeanlegg.

Kundene har et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri. Kunden styrer varmen med termostater, og forbruket registreres med energimålere. Kundesentralen er kundens eiendom og ansvar.

Selve kundesentralen har få bevegelige deler. Den består av en eller flere varmevekslere, reguleringsventiler, temperaturfølere, regulator, vannfilter, energimåler og stengeventiler. Kundesentralen er enkel i drift og har normalt lang levetid. Dette, sammen med miljøgevinsten og energiprisen, gjør at fjernvarme er en svært konkurransedyktig energiløsning som byr på lite plunder og heft.

Varmeveksler varme

Overfører varmen fra fjernvarmenettet til kundens varmeanlegg, radiatorsystem, ventilasjonsbatterier og til gulvvarme på bad og oppholdsrom.

Reguleringsventil varme 

Reguleringsventilen er plassert på fjernvarmesiden av varmeveksler og styrer hvor mye varme som overføres til varmeanlegget. En regulator vil styre ventilens åpning og lukking ut fra ønsket turtemperatur på varmeanlegget i bygget. Turtemperaturen vil normalt være bestemt av utetemperatur etter en fastlagt kurve. En temperaturføler i varmeanleggets turledning gir signal om faktisk verdi til regulator. Det er viktig at reguleringsventilen er riktig dimensjonert for å unngå såkalt pendling. 

Varmeveksler tappevann

Overfører varmen fra fjernvarmenettet til tappevannsystemet i bygget.

Reguleringsventil tappevann

Reguleringsventilen er plassert på fjernvarmesiden av varmeveksler og styres av ønsket temperatur på tappevann i bygget. En regulator sørger for åpning og lukking av ventilen ut fra innstilt verdi og ut fra signal fra temperaturføler i tappevannsrøret. Tappevannstemperaturen ut fra varmeveksler bør ikke være høyere enn 65 grader.

Vannfilter

Vannfilter plassert på fjernvarmeledning før varmeveksler. Filteret skal forhindre at smuss kommer inn i varmeveksler, og må gjerne renses en til to ganger i året.

Stengeventiler

Stengeventiler gjør det mulig å stenge av fjernvarmetilførselen, for eksempel ved utskifting av kundesentral eller rengjøring av filter.