Kompensasjonsordningen - hva med fjernvarmekundene?

Statkraft Varmes kunder vil få den samme kompensasjonen som strømkundene får.

Lørdag 11. desember 2021 lanserte regjeringen forslag til kompensasjonsordning for ekstraordinært høye strømregninger for privatpersoner.

Ifølge NVE vil du som privat fjernvarmekunde eller borettslag også bli omfattet av ordningen. Kompensasjonen dekkes av Statkraft Varme.

Les mer på NVE sin nettside. 

 Relatert innhold

utsnitt av priser fra NordPool
Kristin Bløtekjær

Spotpris og månedsmiddel for privatpersoner

Som privatperson og fjernvarmekunde vil du ikke bli belastet for høye timepriser i timene når forbruket er høyt, siden vi benytter månedsmiddel for spotpris som grunnlag for fakturering. Månedsmiddel er en gjennomsnittspris for en måned der alle timene teller like mye uavhengig av forbruk. Det betyr at prisen påvirkes like mye av de billige timene om natten som av de dyrere timene på dagtid, når det meste av forbruket skjer. 

Dette innebærer at du som kunde av Statkraft kan være trygg på at du alltid får fornybar energi til en konkurransedyktig pris.

Sjekk månedsmiddel spotpris hos NordPool her