Kompensasjonsordningen - hva med fjernvarmekundene?

Statkraft Varmes kunder vil få den samme kompensasjonen som strømkundene får.

Lørdag 11. desember 2021 lanserte regjeringen forslag til kompensasjonsordning for ekstraordinært høye strømregninger for privatpersoner.

Ifølge NVE vil du som privat fjernvarmekunde eller borettslag også bli omfattet av ordningen. Kompensasjonen dekkes av Statkraft Varme.

Les mer på NVE sin nettside.

Kompensasjonen trer i kraft når spotprisen for strøm overstiger 73 øre pr kWh (ekskl. mva.). Kompensasjonen utgjør 90% av spotpris over 73 øre (ekskl. mva.). Statkraft Varme har valgt å gi sine fjernvarmekunder samme kompensasjon som strømkundene får. Det er verdt å merke seg at for strøm beregnes kompensasjonen som et oppgjør time for time, mens for fjernvarme har NVE bestemt at månedsmiddel spotpris skal være beregningsgrunnlag for kompensasjon. Hvis månedsmiddelprisen er over 73 øre gis det kompensasjon den måneden.

utsnitt av priser fra NordPool
Kristin Bløtekjær

Månedsmiddel spotpris

Som fjernvarmekunde vil du ikke bli belastet for høye timepriser i de timene når forbruket er høyt. Vi benytter månedsmiddel for spotpris som grunnlag for fakturering. Månedsmiddel er en gjennomsnittspris for en måned der alle timene teller like mye uavhengig av forbruk. Det betyr at prisen påvirkes like mye av de billige timene om natten som av de dyrere timene på dagtid, når det meste av forbruket skjer. 

Det spiller altså ingen rolle når på døgnet du bruker fjernvarme. Prisen er den samme.

Nord Pool presenterer ikke månedsmiddelverdier lengre, men du kan finne verdiene på kraftselskapenes nettsider og du finner dem ved å åpne prisarkene nedenfor.

 

Relatert innhold