Fra topplast til grunnlast

Statkraft introduserer en ny tariff for kunder som kun bruker fjernvarme som topplast. Endringen gjenspeiler det økende energibehovet i Norge og den pågående energikrisen i Europa.

 

Effektleddet vil koste 110 kr/kW/mnd, basert på den høyeste målte effekten de siste 24 månedene. Høyeste målte effekt starter fra og med 1.januar 2025 og vil være gjeldende for avregning av effektledd.
Månedsmiddel for spotpris erstattes med timepris, for å reflektere mer nøyaktige energikostnader.
Energiledd og avgifter vil følge standard næringstariff, og topplastkunder vil ikke motta rabatt under perioder med høye strømpriser.

Ny prismodell for topplasttariff, som trer i kraft fom. 2025.

 

Oppfordrer til å endre fra topplast til grunnlast

For dem det gjelder, vil tariffen bety økte kostnader fra og med januar 2025. Derfor oppfordrer Statkraft til at så mange som mulig sender inn en prisforespørsel på å konvertere fra topplast til grunnlast.

 

Slik sender du inn prisforespørsel:

 

Innsendt informasjon brukes som grunnlag for å beregne en eventuell kompensasjon til deg som ønsker å konvertere fjernvarme fra topplast til grunnlast.

Bakgrunnen for topplasttariffen

Endringen er en del av en bredere innsats for å håndtere strømmangel og stigende priser i Europa. I Norge jobber nettselskaper og kommuner med utfordringer knyttet til kapasitet i strømnettet, og søker innovative løsninger for å sikre bærekraftig energiforsyning.

Disse selskapene oppfordrer til nytenkning for å utnytte eksisterende infrastruktur bedre og fremskynde overgangen til et lavutslippssamfunn. Effektivisering av strømnettverket vil fremskynde tilgangen til ren energi, noe som er avgjørende for å møte samfunnets økende energibehov.

 

Statkraft tar derfor skritt for å optimalisere bruken av fjernvarme, slik at den ikke bare brukes som reserve på de kaldeste dagene. Ved å forbedre hvordan energisystemene i eksisterende bygg fungerer, kan fjernvarme bidra til å frigjøre energi og effekt i elnettet. Dette inkluderer en strategi for å avslutte leveranse av topplast til nye byggeprosjekter og fokusere på forbedringer i eksisterende bygninger.

Samarbeid med Norsk Energi og ulike kunder i 2024 vil styrke kunnskapen om hvordan energisystemene kan optimeres, og forbereder for innføringen av den nye topplasttariffen i 2025. NVE har bekreftet at bruk av fjernvarme som topplast ikke reguleres av energiloven på samme måte som når det brukes som grunnlast, noe som gir rom for mer fleksible løsninger.

Relatert informasjon