Redusert fjernvarmepris for næringsbygg

I desember 2021 innførte regjeringen strømstøtteordningen som gir norske husholdninger kompensasjon for høye strømpriser. Samtidig som strømstøtteordningen ble innført, innførte vi i Statkraft en tilsvarende fjernvarmestøtteordning for våre boligkunder i borettslag og sameier.

For å også gi våre næringskunder mer trygghet og forutsigbarhet i en krevende tid, innførte vi en ny prismodell for denne kundegruppen i oktober 2022. Situasjonen synes nå å ha normalisert seg noe, men Statkraft har valgt å fortsette ordningen med en liten justering. Dette gjør at fjernvarmeprisen ikke følger strømprisen dersom den vil stige unormalt høyt i vinter. Justeringen gjelder fra 1.oktober 2023.

 

Halvering av spotprisen over 90 øre/kWh

Dersom spotprisen fra Nord Pool blir høyere enn 90 øre/kWh (ekskl. mva), vil fjernvarmeprisen reduseres med 50 % av det overskytende. En eventuell reduksjon i pris vil komme frem på fakturaen den enkelte måned.

 

Kun for næringskunder med fjernvarme som hoved oppvarmingskilde 

Dersom fjernvarme brukes kun som spisslast (reserve på de kaldeste dagene) og som et supplement til andre energiløsninger, vil ikke denne reduserte fjernvarmeprisen gjelde. I slike tilfeller brukes ikke ressursene optimalt og vil være en ugunstig løsning både for strømnettet, miljøet og vår fjernvarmeproduksjon.

 

Den ekstra energien som kreves på de kaldeste dagene er svært dyr å produsere og ikke minst dyr å distribuere da nettet må dimensjoneres etter disse få timene i året. Med fjernvarme som hoved oppvarmingskilde, kan vi fordele denne ekstrakostnaden på hele forbruket.

Les mer om hvorfor topplastbygg ikke får redusert pris