Om fjernvarme

Fjernvarme utnytter lokale energikilder fra både biobrensel, avfall og industri – ressurser som ellers ville gått til spille. Fjernvarme har derfor en nøkkelrolle i vår felles kamp for å minske utslippene av klimagasser. Våre felles forpliktelser til å redusere egne klimafotavtrykk finnes i et globalt perspektiv i forhold til Parisavtalen, gjennom handlingsplaner i kommunale energi- og klimaplaner, samt helt ned på det enkelte bygg- og personnivå. Under kan du lese mer om hvorfor våre kunder mener at nettopp fjernvarme er en preferert og fremtidsrettet løsning.

Statkraft og fjernvarme

Sparegris
Shutterstock

Totaløkonomi

Vårt mål er at fjernvarme skal være et konkurransedyktig alternativ. I våre beregninger søker vi å se på totaløkonomien gjennom byggets levetid. Vi sammenligner ikke bare pris pr. kWh men vurderer også effektkostnad, investeringskostnad, levetid, eventuell reinvestering og driftskostnader. 

LES MER

hender med jordklode
Shutterstock

Klimasmart

Fjernvarme utnytter fornybare energiressurser som er til overs i samfunnet. Det kan være spillvarme fra industiprosesser eller avfallsforbrenning, eller det kan være flis og restprodukter fra skogsdrift og en rekke andre små og store energikilder. I Norge erstatter som regel fjernvarme strøm som oppvarmingskilde. Dette frigjør kapasitet i elnettet til elektrifisering av samfunnet.

LES MER

slapper av på sofa
Shutterstock

Enkelt og problemfritt

Fjernvarmeinstallasjoner bygger på velprøvd teknologi, har lang levetid, krever lite vedlikehold og er enkle å drifte. Fjernvarmeleveransen er stabil og uavhengig  av temperatur og værforhold.

LES MER

2 menn på kontor
Shutterstock

Innovative løsninger

Fjernvarme har bruksområder som man gjerne ikke tenker på: Du kan for eksempel kjøle ned bygg ved hjelp av fjernvarme, eller du kan bruke det i form av ferdig oppvarmet vann til hvitevarer som oppvaskmaskiner og vaskemaskiner. 

LES MER

Nøkkeltall om fjernvarme

  • 1,1 TWh
    Total produksjon
  • 13
    Antall fjernvarmeanlegg
  • 828
    Installert effekt

Relatert innhold

Lysgården
Trondheim
Kristin Bløtekjær

Vår fjernvarmeambisjon

Vi har som ambisjon å styrke vår rolle som en lønnsom og innovativ fjernvarmeaktør i Norge og Sverige. Vi vil ligge i front når det gjelder å ta i bruk nye, smarte løsninger. Vi ønsker å legge til rette for energieffektive bygg og vil engasjere oss på utbyggernes banehalvdel for å sikre at fjernvarme blir installert og utnyttet på best mulig måte.