Gardermoen får eget kjølenett

Mange næringer har stor nytte av nærhet til en stor flyplass. Det merkes på Gardermoen for her bygges det mye nytt. Når et nytt område skal bebygges gir det muligheter for kreative løsninger når det gjelder energi - varme og kjøling. Sammen med den største utbyggeren, Oslo Airport City (OAC), planlegger Statkraft et avansert kjølesystem der byggene utnytter grunnvannet og hverandres kjøle- og varmebehov.

Det planlegges et eget kjølenett parallelt med fjernvarmenettet på Gardermoen. Kunder kan koble seg til kjølenettet på samme måte som de kobler seg til fjernvarmenettet. Det betyr frigjort areal da de ikke trenger hverken tørrkjølere på taket eller kjølemaskiner i teknisk rom. Når kjølingen hentes fra grunnvann, betyr det at man ikke belaster elnettet for å kjøle sine bygg.

I første omgang bygges en pilot. Det bores en testbrønn for grunnvannskjøling. Gjennom piloten vil vi hente kunnskap og planlegge hvordan vi best kan rulle dette ut i stor skala og forsyne hele området med kjøling. 

Oslo Airport City er en viktig samarbeidspartner i planleggingen og er med på å prøve ut kreative løsninger for hvordan et kjølenett med kobling til grunnvann kan utnyttes til både kjøling og varme og like viktig til å kvitte seg med kjøle og varme. Hør bare på planene for Sjømatsenteret:

Kjøleanlegg som gir både kjøling og varme

OAC har bygget Sjømatsenteret på Gardermoen. Her har de et eget prosesskjøleanlegg for nedkjøling av sjømat. Statkraft leverer komfortkjøling til resten av bygget fra vårt kjølenett. Når det er sommer og varmt er planen å koble prosesskjøleanleggets varme side til fjernkjølenettets returside for å øke prosesskjøleanleggets effektivitet. Denne er mulig som følge av at det er grunnvann (frikjøling) som benyttes. 

Sjømatsenteret har også en varmepumpe, men når det er kaldt ute vil denne ha begrenset kapasitet. Da er planen at varmepumpen skal kunne  hente varme fra kjøleanlegget. Det vil være mer effektivt da grunnvannet alltid holder en temperatur godt over 5-6 plussgrader.

Pilotanlegget for grunnvannskjøling settes i drift våren 2024. Fjernkjøleanlegget skal bygges ut i flere faser og planlegges ferdigstilt i 2037. Samlet effekt med frikjøling fra grunnvannet og tradisjonell maskinkjøing skal bli 16 MW.

 

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet fra Statkrafts fjernvarmevirksomhet for å få informasjon som dette rett i innboksen!