Oslo Airport City er en av Norges største og mest bærekraftige næringsparker

Porten til Norge og Europa; Oslo Airport City er en “flyplassby” som forsynes med fjernvarme fra Statkraft. Etter hvert skal parken romme både flere tusen arbeidsplasser og smarte energiløsninger for framtiden.

Totalt 1 million kvadrat med næringslokaler skal bygges i området rundt Gardermoen Næringspark de neste årene. Det kommer til å kreve sin andel med energi. For å etterkomme dette energibehovet og samtidig følge FNs klimamål, er det viktig å finne løsninger som er energieffektive, bærekraftige og utslippsfrie. Som det å bruke mindre strøm ved å velge fjernvarme som kilde til oppvarming.

 

 

Les mer: Gardermoen Næringspark er et utstillingsvindu for fjernvarme

 

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om klimavennlig nyskapning med fjernvarme- og kjøling? Meld deg på nyhetsbrevet fra Statkrafts fjernvarmevirksomhet!

 

Video: Fokuserer på bærekraft på flere områder

Administrerende direktør, Thor E. Thoeneie, introduserer oss for Oslo Airport City.

Overskuddsenergi i fokus

Et av målene for “flyplassbyen” er å tilrettelegge for langsiktig planlegging. De ønsker å bli selvforsynt med energi, og da må energien brukes smart. I tett samarbeid med næringsaktørene i Oslo Airport City, tester Statkraft nye måter å bygge fjernvarme på, blant annet ved å se på bruken av overskuddsenergi. 


Ved å ta utgangspunkt i det som allerede finnes av varmeenergi og utnytte dette i eksisterende fjernvarmenett, kan energien gjenvinnes og gjenbrukes. Dette er mye bedre enn å frakte energi fra A til Å for å dekke varmebehovet.


Under utbyggingen er det derfor lagt vekt på lokale energikilder som solenergi og grunnvarme. Disse kildene skal forsyne Oslo Airport City med både elektrisitet, kjøling og varme.

 

Les også: Avinor er storforbruker av fjernvarme på Oslo Lufthavn Gardermoen

 

Bildet viser en grafisk fremstilling av Oslo Airport City sett fra fugleperspektiv.

Oslo Airport City er et stort næringsområde som bygges for fremtiden. (Foto: Oslo Airport City)

 

Bildet viser en grafisk fremstilling av Oslo Airport City med næringsbygg og gangpassasjer.

Oslo Airport City bygges med fokus på sosiale, bærekraftige og miljøvennlige løsninger. (Foto: Oslo Airport City)

 

Oslo Airport City - et økonomisk og bærekraftig forbilde

Det grønne skiftet vil for mange kreve store økonomiske kostnader.  Derfor vil et godt samspill mellom kunder, energioperatører og kilder til overskuddsenergi gjøre det grønne skiftet billigere for alle. Utbyggingen som skjer på Oslo Airport City er et eksempel man kan se til for inspirasjon til hvordan man kan løse energibehov på andre steder i Norge. Det er smart bruk av energi å utnytte det man har, ved å planlegge for sirkulær energibruk. 


Les også: Overskuddsenergi fra Coop Logistikksenter (CLog) forsyner en hel næringspark med fjernvarme

 

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet fra Statkrafts fjernvarmevirksomhet for å få informasjon som dette rett i innboksen!

 

flis i 2 hauger med skog bak
Kristin Bløtekjær

Kortreist og karbonnøytralt

12 av 13 fjernvarmeanlegg som Statkraft eier har flis eller briketter som hovedbrenselskilde. Dette er biomasse som ikke kan benyttes til annet enn brensel. Vi vektlegger lokalt brensel både for å minimere transport og for å bidra til lokal aktivitet og opprydding langs vei- og åkerkanter.

Flis er karbonnøytralt. Det betyr at aktiviteten i sum ikke fører til økt CO2-innhold i atmosfæren. 

 

Les mer om brensel til fjernvarme

Næringskunder med fjernvarme