Overskuddsenergi fra Coop Logistikksenter (CLog) forsyner en hel næringspark med fjernvarme

Det nye logistikksenteret til Coop har en like stor grunnflate som åtte Telenor Arenaer til sammen, og huser en like imponerende energiinfrastruktur. Etter 100 millioner i investeringer har “CLog” blitt en teknologisk spydspiss i utnyttelsen av overskuddsvarme.

Roboter kjører mellom fire ulike temperatursoner og plukker varer, og 520 ansatte sørger for at de samme varene (opptil cirka 625.000 kolli daglig) stables og kjøres ut til landets Coop-butikker. Temperatursonene har egne soner for tørrvarer, frukt og grønt, frys, og kjøl. De kalde lagrene holdes kjølige med kuldeanlegg, hvor tekniske komponenter fjerner varme for å holde rommet kaldt. Dette er vanlig, og du har trolig samme type teknologi i kjøleskapet ditt.

Det som derimot er litt uvanlig og ganske spennende ved CLog, er hvor mye varmeenergi som faktisk blir til overs – og hva de bruker den til. Logistikksenteret til Coop produserer nemlig så mye varmeenergi at det dekker varmebehovet til hele Gardermoen Næringspark på sommerhalvåret (!). Måten de utnytter energien på er smart bruk av energi.

 

Les mer: Gardermoen Næringspark er et utstillingsvindu for fjernvarme

 

 

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om klimavennlig nyskapning med fjernvarme- og kjøling? Meld deg på nyhetsbrevet fra Statkrafts fjernvarmevirksomhet!

 

 

Video: Slik dekker CLog varmebehovet til hele Gardermoen Næringspark

Driftssjefen ved Gardermoen Varmesentral forklarer hvordan overskuddsvarmen fordeles.

Samarbeider med Statkraft om energigjenvinning

Gjennom et utstrakt samarbeid mellom Coop og Statkraft, har Coop, i tilknytning til CLog etablert en varmesentral hvor temperaturen på overskuddsvarmen fra kjølelagrene til logistikksenteret heves. Her blir 3000 kW spillvarme omgjort til cirka 4000 kW fjernvarme, med bruk av varmepumper.

 

På denne måten greier de å produsere vannbåren varme tilsvarende 20-25 GWh, som er varmebehovet til over 2000 boliger. Denne energien sendes tilbake i fjernvarmenettet og forsyner de andre næringsaktørene i Gardermoen Næringspark.

 

Varmesentralen driftes av Statkraft, som fungerer som behandler av måleenheter og fakturering mellom aktørene i næringsparken. Dette er en praktisk ordning. 

 

Bildet viser en modell av innsiden til Coop Logistikksenter (CLog)
Store lokaler: Coop Logistikksenter pakker og sender ut over en halv million kolli per dag. (Foto: Coop)

 

CLog tester ny teknologi

Som en del av investeringen på over 100 millioner kroner, finnes det flere teknologiske nyvinninger. Coop har blant annet installert et av Norges største solcelleanlegg på taket til logistikksenteret, sammen med pålimte solceller på fasadens yttervegger. Energien fra solcelleanlegget produserer nærmere 3 mill. kWh pr. År. Noe av denne energien brukes blant annet til et pilotanlegg for snøsmelting ved hjelp av varmtvann. 

Andre nyvinninger er trallene som kjører kolli mellom ankomst, lagring og utsending. Disse har egne kjøleaggregater, og trekkes av EL fra et landstrømanlegg, hvor det tidligere var vanlig å bruke dieselaggregat. Senteret har også tilstrekkelig batterikapasitet til å delta i fleksibilitetsmarkedet for kraft lokalt. 

 

Ambisjoner om et energipositivt bygg

Driftsoptimalisering mot det grønne skiftet har vært i fokus lenge. Coop Norge eies av 58  norske samvirkelag, og påtar seg et betydelig samfunnsansvar. Dette gjenspeiles i utbyggingen av energiløsningene ved CLog. I planleggingsfasen til den siste utbyggingen, har Coop blant annet tatt initiativet til et eget forprosjekt sammen med sine samarbeidspartnere, for å se nærmere på den teknologiske konseptutviklingen.

I sum jobbes det for at Coop Logistikksenter (CLog) skal bli et energipositivt logistikksenter – kanskje til og med Norges første av sitt slag.

 

 

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet fra Statkrafts fjernvarmevirksomhet for å få informasjon som dette rett i innboksen!

 

 

Andre saker fra næringsbygg med fjernvarme