Avinor er storforbruker av fjernvarme på Oslo Lufthavn Gardermoen

Avinor ved Oslo Lufthavn er den største brukeren av fjernvarme i Gardermoen Næringspark. De får energien i rør under bakken fra Statkrafts fjernvarmeanlegg, Gardermoen Varmesentral. Målet er smart bruk av energi.

Denne energien bruker de til å støtte Avinors daglige drift på flyplassen; både for temperaturreguleringen innendørs, og til avising av fly på vinteren. Statkraft hjelper Avinor med teknisk planlegging av de gode løsningene. I denne artikkelen vil du se hvordan smart bruk av energi hjelper landets største flyplass med å gjenvinne mer av den grønne energien samtidig som miljøverstinger som fyringsolje fases ut.

 

Les mer: Gardermoen Næringspark er et utstillingsvindu for fjernvarme

 

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om klimavennlig nyskapning med fjernvarme- og kjøling? Meld deg på nyhetsbrevet fra Statkrafts fjernvarmevirksomhet!

Video: Slik brukes fjernvarmenettet

Driftssjefen ved Gardermoen Varmesentral, Fred-Arne Halvorsen, viser hvordan næringsaktørene i området er bundet sammen av et fjernvarmenett.

Avising av fly er avgjørende for drift av flyplassen på vinteren

På vinteren må alle fly gjennom avising når det er veldig kaldt. Til dette benyttes en egen væske bestående av stoffet Glykol og vann. Avinor varmer opp denne væsken med hjelp fra fjernvarme.


Oppvarming av avisingsvæsken krever store mengder energi, og ved andre flyplasser i Europa benyttes fossile energikilder til denne oppvarmingen. På Oslo Lufthavn Gardermoen derimot, er det miljøvennlig, kortreist og fornybar energi som brukes når glykolblandingen skal varmes opp, og avise fly før avgang.

 

fly som får varmt vann sprøytet på vingene

Avinor sørger for at alle fly avises med en glykol- og vannblanding før avgang på vinterstid fra Oslo Lufthavn Gardermoen. (Foto: Oslo Lufthavn Gardermoen)

 

Trenger mye væske

Vann og glykol blandes sammen og varmes opp, før væsken deretter blir sprøytet over flyene. Hvor mye glykol som skal benyttes til hver spyling, avgjøres av temperaturen utendørs. Jo kaldere det er i luften, jo mer glykol må til. Denne kjemiske blandingen varmes opp i forkant av sprøyting, og hver operasjon kan kreve opptil 4000 liter væske. I løpet av en sesong kan dette bety mange titalls millioner med oppvarmet væske.


Behagelige temperaturer for reisende på Oslo Lufthavn uansett årstid

De store lokalene på Oslo Lufthavn skal være behagelige for reisende og ansatte både i varme og kalde årstider. Statkrafts fjernvarmeanlegg, Gardermoen varmesentral, bidrar til å stabilisere temperaturen innendørs gjennom hele året, og sørger for balanse i inneklimaet. Energien som trengs til dette oppdraget distribueres via varmepumper, og blir blant annet hentet fra returvarme i egen energikrets. (Kilde: Avinor)

 

Bildet viser mange mennesker inne i en terminal på Gardermoen lufthavn.
I et land med mange årstider, og både kalde og varme temperaturer, er det nødvendig med god distribusjon og regulering av riktige lufttemperaturer for at Avinors reisende skal få et behagelig på Gardermoen flyplass. (Foto: Avinor)

 

Aktivt arbeid med energiøkonomiserende tiltak

Gjennom flere år har Avinor jobbet aktivt for å fase ut bruken av fossile brennstoff og det å gå over til fornybare energikilder.


Fokuset har vært å jobbe aktivt med smarte energitiltak som effektiv varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg, utstrakt bruk av LED-belysning og smartstyring av gatevarmeanlegg. I tillegg øker bruken av fornybare energiløsninger og reduksjon av energiforbruk gjennom energiledelse og samarbeidspartnere som Statkraft. 

 

 

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet fra Statkrafts fjernvarmevirksomhet for å få informasjon som dette rett i innboksen!

 

Andre saker fra næringsbygg med fjernvarme