Porsche Center Gardermoen lader el-bilene med god samvittighet

Nye Porsche Center Gardermoen har som mål å etablere et mest mulig bærekraftig anlegg, og sikre en drift med minst mulig klimaavtrykk. Fjernvarme er en sentral del av gjennomføringen, med smart bruk av energi.

Bilsenteret er hele 2300 kvm stort, og blir den første Porsche-butikken i Norge med godkjent BREEAM-sertifisering. Det befinner seg i Gardermoen Næringspark, som kan sies å være et høyteknologisk utstillingsvindu for fjernvarme. 

 

Les mer om utbyggingen av Gardermoen Næringspark

 

Allerede i byggefasen har anlegget til Porsche i Oslo Airport City blitt tilkoblet Statkraft sitt fjernvarmeanlegg, og på den måten sørget for at selv byggeplassen har en klimavennlig byggvarme. Anlegget er et av de første i den nye bydelen, en innovativ og bærekraftig næringspark som vil bestå av mer enn 1 million kvadratmeter med handel og næringsvirksomhet på Gardermoen

I denne bydelen vil flere store aktører kobles sammen i et stort fjernvarmenett, som vil gi de ulike aktørene muligheten til å benytte seg av andres overskuddsvarme til sine egne bygg. På den måten får de utnyttet energien på best mulig måte. 

 

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om klimavennlig nyskapning med fjernvarme- og kjøling? Meld deg på nyhetsbrevet fra Statkrafts fjernvarmevirksomhet!

Video: En del av fjernvarmenettet til Gardermoen Næringspark

Driftssjefen ved Gardermoen Fjernvarmeanlegg viser hvordan Porsche slipper å bruke EL til oppvarming.

Knapphet i strømnettet

Strømnettet flere steder i Norge er overbelastet, og det fører til en knapphet på strøm. Fremover vil det bli utfordrende å få levert nok strøm til alle behov, blant annet til å lade elbiler. 


Ved at Porsche Center Gardermoen benytter seg av fjernvarme, og ikke strøm, til oppvarming av det store bygget, sitter de igjen med en større kapasitet på strømnettet. Denne overskuddsenergien i strømnettet kan deretter brukes til å lade alle el-bilene de har i butikken. 


Om de hadde brukt strømnettet til å varme opp bygget er det slett ikke sikkert de ville hatt strøm igjen til å installere sin nye Turbo Charger, som sikrer rask lading med inntil 230 kW effekt. 

 

Les mer: Noen klare fordeler med vannbåren varme og strømforbruk


Produserer over 200.000 kWh i året

Det nye Porsche-bygget er 2300 kvadratmeter stort, og blir spesifisert i henhold til BREEAM-standarden, en internasjonal standard for miljø og bærekraft som stiller høye krav til bærekraftig produksjon og materialbruk. 


I tillegg til å benytte seg av det felles fjernvarmenettet i området, har Porsche også installert egne solcelle-paneler på taket. Anlegget skal produsere i overkant av 200.000 kWh årlig, og i perioder med overskuddsproduksjon vil strømmen bli ledet tilbake til strømnettet. 


Vi ser på dette som en klimavennlig investering, men også som en god økonomisk investering, sier Petter Johannessen, daglig leder for Porsche Center Oslo og Gardermoen.

 

Les mer: Miljøsertifisering av bygg med fjernvarme

Video: Opplever fordeler med "BREEAM Very Good"

Petter Johannessen er daglig leder for Porsche Center Oslo og Gardermoen. Her forklarer han hvordan sertifisering med BREEAM virker til deres fordel – også økonomisk.

Med bioenergi som brensel

Det flisfyrte fjernvarmeanlegget på Gardermoen ble opprinnelig bygget for å varme selve flyplassen, men virksomheten har vokst betraktelig de siste årene. Anlegget leverer i dag 70 GWh varme, og skal etter planen levere hele 150 GWh varme innen 2032. I sentralområdet vil det også bli levert prosesskjøling til industri, og kjøling til kontorer.


Vi er glade for å ha åpnet et nytt Porsche Center i Oslo Airport City, som er bygget og designet for fremtiden, og hvor bærekraft har vært et viktig element for leveransen, sier Johannessen. 


Les mer: Brensel lager fjernvarme – med flere typer biobrensel

 

 

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet fra Statkrafts fjernvarmevirksomhet for å få informasjon som dette rett i innboksen!

 

Andre saker fra næringsbygg med fjernvarme