Topplastkunder må betale mer

Europa er inne i en energikrise, noe som fører til knapphet på strøm og økte priser. Samtidig står vi i Norge foran store utfordringer i forhold til å frigjøre kapasitet i strømnettet. Ambisjonene om kutt i klimagassutslipp og økt grønn verdiskaping gjør at prognosene for energi- og effektbehov for strøm har gått i taket de siste årene. Nettselskap og kommuner møter ukentlig tilfeller hvor nye initiativ og utvidelser av eksisterende virksomheter må settes på vent i påvente av kapasitetsutvidelser av elnettet.

Dette er en situasjon som hindrer ønsket samfunnsutvikling og bremser det grønne skiftet. Nettselskapene maner nå til å tenke nytt for å øke utnyttelsen av eksisterende infrastruktur for å sikre avkarbonisering, ny næring og forretningsutvikling. Dersom vi greier å forsyne et større behov med eksisterende strømnett, kan vi altså raskere realisere samfunnets behov for ren energi. 

 

SLIK BLIR DEN NYE TOPPLASTTARIFFEN:

  • Effektleddet vil koste 110 kr/kW/mnd
  • Høyeste målte effekt de siste 24 måneder blir lagt til grunn. (Målt effekt gjelder fra 01.01.2025) 
  • Månedsmiddel spotpris erstattes med timepris
  • Energiledd og avgifter følger standard næringstariff
  • Topplastkunder vil ikke få rabatt ved høye strømpriser

 

Fjernvarme utnytter overskuddsenergi som ellers ville gått til spille og er en viktig del av løsningen i fremtidens energisystem. Statkrafts fjernvarmekunder bidrar med å frigjøre både energi og effekt i elnettet. Det er derfor viktig å utnytte denne ressursen på en bedre måte og ikke bare som reserve på de kaldeste dagene. På bakgrunn av dette sluttet Statkraft å levere topplast til nye byggeprosjekter i 2020. Nå er tiden moden for å også gjøre noe med utnyttelsen av fjernvarme i de byggene som i dag legger beslag på både strømnettet og fjernvarmenettet for oppvarming. 

 

Gjennom 2024 vil vi i samarbeid med konsulentselskapet Norsk Energi og en rekke kunder bygge enda mer kompetanse på hvordan energisystemene i eksisterende bygg kan optimaliseres. NVE har bekreftet at fjernvarme som topplast ikke er omfattet av energiloven og er dermed ikke lovregulert på samme måte som fjernvarme som grunnlast. I 2025 innføres derfor en egen topplast tariff, som i større grad vil gjenspeile produksjonskostnaden og den uheldige belastningen disse leveransene har for fjernvarmenettet.

 

I november 2022 varslet vi alle våre næringskunder om at vi innfører et pristak for alle som benytter fjernvarme som hoved oppvarmingskilde. For inneværende vinter vil denne modellen gi en redusert fjernvarmepris dersom spotprisen på strøm overstiger 90 øre/kWh. Benytter man fjernvarme kun som topplast, får man ikke denne prismodellen, men følger flytende månedsmiddel på strøm. 

 

Ta kontakt!

Statkraft ønsker dialog med alle byggeiere som er berørt av den nye tariffen, med mål om å finne alternative løsninger med fjernvarme som grunnlast.
Magnus Langfjord
Magnus Langfjord
Customer Success Manager
Telefon
91797890

Relatert informasjon