Harstad

Statkraft leverer fjernvarme i Harstad kommune i Troms og Finnmark.

Varmen produseres fra en varmesentral på Hjellholmen, og det blir benyttet lokal skogsflis som grunnlast. Som effektreserve er det installert to gasskjeler.

Nettet i Harstad er totalt på 18 kilometer og går fra Stangnes industriområde til Sama (Tine), med Hjellholmen varmesentral plassert omtrent på midten. Mer enn 70 bygninger er knyttet til nettet. Sykehuset er en av de største kundene. Også skoler, Grottebadet, Harstadhallen, hoteller, kulturhuset og industribygg er tilkoblet, samt noen eneboliger.

Etablering av sentralen medførte investeringer på 200 millioner og har gitt ringvirkninger for Harstad i form av nye grønne arbeidsplasser, lokalt innkjøp av varer og tjenester og brenselsleveranser fra et lokalt selskap. Anlegget ble satt i drift i 2012.

 • 56 GWh
  56 GWh

  Produksjon

 • 96,7 %
  96,7 %

  Fornybarandel

 • 24,5 g/kWh
  24,5 g/kWh

  CO₂ for 2023

 • 3,6 g/kWh
  3,6 g/kWh

  CO₂ LCA for 2030

 • 20,9 g/kWh
  20,9 g/kWh

  CO₂ BREEAM for 2030

Lokale miljødata

Relatert innhold

Kart over hvor du finner Statkrafts fjernvarmevirksomhet
Kristin Bløtekjær

Fjernvarmekart

Her finner du et kart som viser Statkrafts fjernvarmevirksomhet i Norge. Kartet har avansert søkefunksjon og du kan blant annet finne ut hvor langt det er fra en gitt adresse til nærmeste fjernvarmerør. (widescreen visning kan gi problemer med å vise rør, reduser vidden)

GÅ TIL KART

Opens in new tab or window