Gardermoen

Gardermoen Varmesentral har vært i drift på Gardermoen i Viken siden 1998.

Statkraft overtok varmesentralen og fjernvarmenettet på Gardermoen i november 2015 og har siden stått for driften av anlegget.

Hovednettet er på 20 kilometer og forsyner flere større næringsbygg, med Oslo Lufthavn Gardermoen som den største mottakeren.

Fjernvarmeanlegget på Gardermoen er i hovedsak basert på utnyttelse av bioenergi fra nærområdet. Spisslastbehovet dekkes av elkjeler og fyringsolje.

Forbrenningsanlegget på Gardermoen er Statkraft sitt andre anlegg som får installert en akkumuleringstank etter anlegget i Trondheim. Med en slik tank kan man jevne ut variasjoner i produksjonen ved driftsforstyrrelser og effekttopper. Erfaringer fra driften på Gardermoen viser at etterspørselen etter varme er stor i en kort periode om morgenen. Dette skjer da mange hotellgjester dusjer samtidig. Da kan vi hente varme fra tanken for å dekke dette behovet og så "lader" vi tanken igjen når det er ledig kapasitet på biokjelen. På den måten slipper vi å bruke brenselskilder som er mindre miljøvennlige for å dekke effekttoppene.

  • 68,59 GWh
    Produksjon
  • 34,3 g/kWh
    CO₂
  • 93,8 %
    Fornybarandel

Lokale miljødataRelatert innhold

Kart over hvor du finner Statkrafts fjernvarmevirksomhet
Kristin Bløtekjær

Fjernvarmekart

Her finner du et kart som viser Statkrafts fjernvarmevirksomhet i Norge. Kartet har avansert søkefunksjon og du kan blant annet finne ut hvor langt det er fra en gitt adresse til nærmeste fjernvarmerør. (widescreen visning kan gi problemer med å vise rør, reduser vidden)

GÅ TIL KART

(opens in new tab)

Gardermoen-video