Gardermoen

Gardermoen Varmesentral har vært i drift siden 1998. Statkraft overtok varmesentralen og fjernvarmenettet på Gardermoen i november 2015 og har stått for driften av anlegget siden den gang.

Hovednettet er på 20 kilometer og forsyner flere større næringsbygg. Oslo Lufthavn Gardermoen er den største mottakeren. Fjernvarmeanlegget på Gardermoen er i hovedsak basert på utnyttelse av brensel i form av bioenergi fra nærområdet. Spisslastbehovet dekkes av elkjeler og fyringsolje.

Les mer: Statkraft satser biologisk brensel

Les mer: Nå må du bruke fjernvarme til mer enn bare spisslast

 

Stor aktivitet rundt Gardermoen Næringspark

Det bygges og planlegges flere nye områder med store næringsbygg i og rundt Gardermoen Næringspark. Hele området har en sterk miljøambisjon, og fjernvarmen fra Statkraft er med på laget. 

Les mer om utbyggingen av Gardermoen Næringspark

 

Akkumulatortank på Gardermoen

Forbrenningsanlegget på Gardermoen er Statkraft sitt andre anlegg etter Trondheim som får installert en akkumuleringstank. 


En akkumulatortank fungerer som en stor ‘’termos’’ med varmt vann, som effektivt kan jevne ut variasjoner i produksjonen og forhindre oppstart av spisslastkjeler med fossilt brensel ved å levere ferdig oppvarmet vann fra tanken.


Kort sagt så er den en enorm bidragsyter, for eksempel på morgenen når alle skal dusje. 


Erfaringer fra driften på Gardermoen er nemlig at etterspørselen etter varme er størst i morgentimene på grunn av dusjing på hotellene i området. Den er dog kortvarig, men det gir en typisk effekttopp i dagsproduksjonen. Da kommer det godt med at det finnes varmt vann i et reservelager i akkumulatortanken. 


Akkumulatortanker er et viktig miljøtiltak, og ved hjelp av dem unngår vi å bruke brenselskilder som er mindre miljøvennlige når effekttoppene må dekkes. De bidrar til miljøvennlig og kostnadseffektiv drift og vedlikehold, utjevner kortvarige effektvariasjoner, gir økt kapasitet og er et viktig bidrag som beredskap ved kortvarig bortfall av produksjon. 

Slik ble akkumulatortanken ved Gardermoen Varmesentral bygget

 

 

 • 66,68 GWh
  66,68 GWh

  Produksjon

 • 94,3 %
  94,3 %

  Fornybarandel

 • 47,8 g/kWh
  47,8 g/kWh

  CO₂ for 2023

 • 10,2 g/kWh
  10,2 g/kWh

  CO₂ LCA for 2030

 • 30,0 g/kWh
  30,0 g/kWh

  CO₂ BREEAM for 2030

Video: Slik brukes fjernvarmenettet

Driftssjefen ved Gardermoen Varmesentral, Fred-Arne Halvorsen, viser hvordan næringsaktørene i området er bundet sammen av et fjernvarmenett.

mast med strømkabler

Fjernvarme frigjør kapasitet i strømnettet.

Ved å bruke fjernvarme, frigjøres kapasitet i strømnettet som kan brukes til andre gode formål. Dette er særlig viktig for gjennomføringen av det grønne skiftet hvor vi trenger strøm til mange nye oppgaver. Fjernvarme avlaster også strømnettet når forbruket er høyt, typisk på de kaldeste vinterdagene. I sum gjør det at nettselskapene kan redusere eller utsette investeringer i strømnettet, noe som gir en lavere strømregning.

 

flis i 2 hauger med skog bak
Kristin Bløtekjær

Kortreist og karbonnøytralt

12 av 13 fjernvarmeanlegg som Statkraft eier har flis eller briketter som hovedbrenselskilde. Dette er biomasse som ikke kan benyttes til annet enn brensel. Vi vektlegger lokalt brensel både for å minimere transport og for å bidra til lokal aktivitet og opprydding langs vei- og åkerkanter.

Flis er karbonnøytralt. Det betyr at aktiviteten i sum ikke fører til økt CO2-innhold i atmosfæren. 

 

Les mer om brensel til fjernvarme

Relatert innhold

Kart over hvor du finner Statkrafts fjernvarmevirksomhet
Kristin Bløtekjær

Fjernvarmekart

Her finner du et kart som viser Statkrafts fjernvarmevirksomhet i Norge. Kartet har avansert søkefunksjon og du kan blant annet finne ut hvor langt det er fra en gitt adresse til nærmeste fjernvarmerør. (widescreen visning kan gi problemer med å vise rør, reduser vidden)

GÅ TIL KART

Opens in new tab or window