Moss

Statkraft har konsesjon for å levere fjernvarme i Moss og Rygge kommuner i Viken.

Hovedproduksjonen kommer fra en varmesentral på Årvollskogen. I tillegg til Årvollskogen produseres det varme på Mølla (Lantmännen) og ved Mosseporten varmesentral.

Anlegget i Moss er basert på utnyttelse av deponigass, havreskall fra lokal industri (Lantmännen) og bioenergi fra nærområdet. Spisslastbehovet dekkes av propan/butan. Fra høsten 2017 er også spillvarme fra Rockwool en del av energimiksen i Moss.

Det er bygget ut nytt hovednett for å koble forsyning fra Årvollskogen sammen med Moss sentrum, Jeløya og Mosseporten. Totalt fjernvarmenett er på om lag 25 kilometer.

Mer enn 50 bygninger er knyttet til nettet. Sykehuset er største kunde, og i tillegg er fem skoler og flere andre offentlige bygg tilknyttet, samt noen eneboliger.

  • 43,6 GWh
    Produksjon
  • 27,9 g/kWh
    CO₂
  • 96 %
    Fornybarandel

Lokale miljødataRelatert innhold

Kart over hvor du finner Statkrafts fjernvarmevirksomhet
Kristin Bløtekjær

Fjernvarmekart

Her finner du et kart som viser Statkrafts fjernvarmevirksomhet i Norge. Kartet har avansert søkefunksjon og du kan blant annet finne ut hvor langt det er fra en gitt adresse til nærmeste fjernvarmerør. (widescreen visning kan gi problemer med å vise rør, reduser vidden)

GÅ TIL KART

(opens in new tab)

Moss video