Moss

Fjernvarmen i Moss drives av Statkraft varme. Hovedkilden til fjernvarmen er bioenergi - i form av biogass, skogsflis og kornavrens fra Läntmannens anlegg i Moss. Statkraft Varme leverer også kjøling i Moss.

Hovedproduksjonen kommer fra en varmesentral på Årvollskogen. I tillegg til Årvollskogen produseres det varme på Mølla (Lantmännen) og ved Mosseporten varmesentral.

Anlegget i Moss er basert på utnyttelse av deponigass, havreskall fra lokal industri (Lantmännen) og bioenergi fra nærområdet. Spisslastbehovet dekkes av gass(propan/butan) og elektrisitet. 

Det er bygget ut nytt hovednett for å koble forsyning fra Årvollskogen sammen med Moss sentrum, Jeløya og Mosseporten. Totalt fjernvarmenett er på om lag 25 kilometer.

Mer enn 50 bygninger er knyttet til nettet. Sykehuset er største kunde, og i tillegg er fem skoler og flere andre offentlige bygg tilknyttet, samt noen eneboliger.

havregryn med syltetøy
Kristin Bløtekjær

Havreskall gir varme i Moss

I Moss har Statkraft et samarbeid med Lantmännen som produserer AXA havregryn. De brenner sine restprodukter som i hovedsak er havreskall og leverer varmen på fjernvarmenettet. Dette er et godt eksempel på den type samarbeid som er nødvendig for at vi skal utnytte mer av overskuddsenergien rundt oss. Her kan du lese mer om hva vi mener med overskuddsenergi og hvor viktig det er.

Overskuddsenergi

 • 49,5 GWh
  49,5 GWh

  Produksjon

 • 96,3 %
  96,3 %

  Fornybarandel

 • 32,5 g/kWh
  32,5 g/kWh

  CO₂ for 2023

 • 15 g/kWh
  15 g/kWh

  CO₂ LCA for 2030

 • 11,9 g/kWh
  11,9 g/kWh

  CO₂ BREEAM for 2030

flis i 2 hauger med skog bak
Kristin Bløtekjær

Kortreist og karbonnøytralt

12 av 13 fjernvarmeanlegg som Statkraft eier har flis eller briketter som hovedbrenselskilde. Dette er biomasse som ikke kan benyttes til annet enn brensel. Vi vektlegger lokalt brensel både for å minimere transport og for å bidra til lokal aktivitet og opprydding langs vei- og åkerkanter.

Flis er karbonnøytralt. Det betyr at aktiviteten i sum ikke fører til økt CO2-innhold i atmosfæren. 

 

Les mer om brensel til fjernvarme

Lokale miljødata

Relatert innhold

Kart over hvor du finner Statkrafts fjernvarmevirksomhet
Kristin Bløtekjær

Fjernvarmekart

Her finner du et kart som viser Statkrafts fjernvarmevirksomhet i Norge. Kartet har avansert søkefunksjon og du kan blant annet finne ut hvor langt det er fra en gitt adresse til nærmeste fjernvarmerør. (widescreen visning kan gi problemer med å vise rør, reduser vidden)

GÅ TIL KART

Opens in new tab or window

Moss video