Ås

Statkraft har konsesjon for å levere fjernvarme i Ås kommune i Viken.

En varmesentral som er basert på utnyttelse av bioenergi fra nærområdet, er bygd inne på universitetsområdet til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Varmesentralen skal også kunne brukes av universitet for undervisning og FoU-aktiviteter.

Et om lag 5,5 kilometer langt nytt fjernvarmenett er bygd gjennom NMBUs område og videre ned gjennom Ås sentrum og frem til Ås ungdomsskole. I tillegg har Statkraft overtatt 1,5 kilometer med eksisterende fjernvarmenett inne på NMBUs område.

Universitetets bygninger og flere kommunale og private bygg i Ås sentrum er tilknyttet fjernvarmenettet.

 • 39 GWh
  39 GWh

  Produksjon

 • 99,4 %
  99,4 %

  Fornybarandel

 • 10,3 g/kWh
  10,3 g/kWh

  CO₂ for 2023

 • 9,2 g/kWh
  9,2 g/kWh

  CO₂ LCA for 2030

 • 15,5 g/kWh
  15,5 g/kWh

  CO₂ BREEAM for 2030

Lokale miljødata

Kart over hvor du finner Statkrafts fjernvarmevirksomhet
Kristin Bløtekjær

Fjernvarmekart

Her finner du et kart som viser Statkrafts fjernvarmevirksomhet i Norge. Kartet har avansert søkefunksjon og du kan blant annet finne ut hvor langt det er fra en gitt adresse til nærmeste fjernvarmerør. (widescreen visning kan gi problemer med å vise rør, reduser vidden)

GÅ TIL KART

Opens in new tab or window