Nannestad

Statkraft har konsesjon for å levere fjernvarme i Nannestad kommune i Viken.

Virksomheten har eksistert siden 2001 og leverer i dag 10 GWh varme årlig til 20 offentlige bygg og næringsliv i Nannestad sentrum. Totalt 3,2 kilometer med fjernvarmetrasé er bygd.

Fjernvarmeanlegget i Nannestad er i hovedsak basert på utnyttelse av bioenergi fra nærområdet. Spisslastbehovet dekkes av el og olje.
 
 
 

Fakta

  • 9 GWh
    Produksjon
  • 92,6 %
    Fornybarandel
  • 36,8 g/kWh
    CO₂

Lokale miljødata

Kart over hvor du finner Statkrafts fjernvarmevirksomhet
Kristin Bløtekjær

Fjernvarmekart

Her finner du et kart som viser Statkrafts fjernvarmevirksomhet i Norge. Kartet har avansert søkefunksjon og du kan blant annet finne ut hvor langt det er fra en gitt adresse til nærmeste fjernvarmerør.

GÅ TIL KART