Nannestad

Statkraft har konsesjon for å levere fjernvarme i Nannestad kommune i Viken.

Virksomheten har eksistert siden 2001 og leverer i dag 10 GWh varme årlig til 20 offentlige bygg og næringsliv i Nannestad sentrum. Totalt 3,2 kilometer med fjernvarmetrasé er bygd.

Fjernvarmeanlegget i Nannestad er i hovedsak basert på utnyttelse av bioenergi fra nærområdet. Spisslastbehovet dekkes av el og olje.
 
 
 

 • 12 GWh
  12 GWh

  Produksjon

 • 91,9 %
  91,9 %

  Fornybarandel

 • 38,7 g/kWh
  38,7 g/kWh

  CO₂ for 2023

 • 9,9 g/kWh
  9,9 g/kWh

  CO₂ LCA for 2030

 • 27,9 g/kWh
  27,9 g/kWh

  CO₂ BREEAM for 2030

Lokale miljødata

Kart over hvor du finner Statkrafts fjernvarmevirksomhet
Kristin Bløtekjær

Fjernvarmekart

Her finner du et kart som viser Statkrafts fjernvarmevirksomhet i Norge. Kartet har avansert søkefunksjon og du kan blant annet finne ut hvor langt det er fra en gitt adresse til nærmeste fjernvarmerør. (widescreen visning kan gi problemer med å vise rør, reduser vidden)

GÅ TIL KART

Opens in new tab or window