Namsos

Statkraft har konsesjon for å levere fjernvarme i Namsos kommune i Trøndelag.


Anlegget hadde oppstart i 2011 og består av en varmesentral som forbrenner flis som grunnlast. I tillegg mottas biovarme fra Moelven. Anlegget har gass og oljekjel som effektreserve.

Fjernvarmenett gjennom Namsos sentrum er 9,1 kilometer langt. Større kunder er sykehuset, kommune og fylkeskommune.

  • 22 GWh
    Produksjon
  • 34,5 g/kWh
    CO₂
  • 95,3 %
    Fornybarandel

Lokale miljødata

Kart over hvor du finner Statkrafts fjernvarmevirksomhet
Kristin Bløtekjær

Fjernvarmekart

Her finner du et kart som viser Statkrafts fjernvarmevirksomhet i Norge. Kartet har avansert søkefunksjon og du kan blant annet finne ut hvor langt det er fra en gitt adresse til nærmeste fjernvarmerør. (widescreen visning kan gi problemer med å vise rør, reduser vidden)

GÅ TIL KART

(opens in new tab)