Namsos

Statkraft har konsesjon for å levere fjernvarme i Namsos.

 

Bilde fra Namsos sentrum
Fra Namsos sentrum

 

Fjernvarmenlegget ligger ikke langt unna Tiendeholmen i Namsos sentrum. Det hadde oppstart i 2011 og består av en varmesentral som forbrenner flis som grunnlast. I tillegg mottas overskuddsvarme fra Moelven Van Severen AS. Anlegget har gass og oljekjel som effektreserve. 

I 2015 ble det gjort en større ombygging som mer enn doblet produksjonskapasiteten. Det gjør at anlegget er forberedt for langt større energigjenvinning enn det som utnyttes i dag. 

Med så omfattende trelastindustri som Namsos har, lå det godt til rette for utnytte restproduktene til fjernvarme for byen. Fjernvarmenettet gjennom Namsos sentrum er 9,1 kilometer langt. Større kunder er sykehuset, kommune og fylkeskommune. Dette er bygg som varmes opp uten bruk av strøm eller fossilt brensel, kun fornybar fjernvarme.

flis i hånd
stockphoto

Et samarbeid til gjensidig nytte

Trelastproduksjonen ved Moelven Van Severen gir restprodukter som er velegnet som brensel for fjernvarmeanlegget i Namsos. Saging og høvling gir fin tørr flis mens sagmugg presses til briketter. I tillegg avgir produksjonen ved treforedlingsbedriften en del varme som lastes inn på fjernvarmenettet og dermed kommer til nytte. Fjernvarmen i Namsos er derfor usedvanlig kortreist og varme som ellers ville fyrt for kråka kommer til nytte som varme for kirke, sykehus og folk i Namsos.

 • 23 GWh
  23 GWh

  Produksjon

 • 98,3 %
  98,3 %

  Fornybarandel

 • 26,3 g/kWh
  26,3 g/kWh

  CO₂ for 2023

 • 21,9 g/kWh
  21,9 g/kWh

  CO₂ LCA for 2030

 • 21,1 g/kWh
  21,1 g/kWh

  CO₂ BREEAM for 2030

flis i 2 hauger med skog bak
Kristin Bløtekjær

Kortreist og karbonnøytralt

12 av 13 fjernvarmeanlegg som Statkraft eier har flis eller briketter som hovedbrenselskilde. Dette er biomasse som ikke kan benyttes til annet enn brensel. Vi vektlegger lokalt brensel både for å minimere transport og for å bidra til lokal aktivitet og opprydding langs vei- og åkerkanter.

Flis er karbonnøytralt. Det betyr at aktiviteten i sum ikke fører til økt CO2-innhold i atmosfæren. 

 

Les mer om brensel til fjernvarme

mast med strømkabler

Fjernvarme frigjør kapasitet i strømnettet.

Ved å bruke fjernvarme, frigjøres kapasitet i strømnettet som kan brukes til andre gode formål. Dette er særlig viktig for gjennomføringen av det grønne skiftet hvor vi trenger strøm til mange nye oppgaver. Fjernvarme avlaster også strømnettet når forbruket er høyt, typisk på de kaldeste vinterdagene. I sum gjør det at nettselskapene kan redusere eller utsette investeringer i strømnettet, noe som gir en lavere strømregning.

 

Lokale miljødata

Kart over hvor du finner Statkrafts fjernvarmevirksomhet
Kristin Bløtekjær

Fjernvarmekart

Her finner du et kart som viser Statkrafts fjernvarmevirksomhet i Norge. Kartet har avansert søkefunksjon og du kan blant annet finne ut hvor langt det er fra en gitt adresse til nærmeste fjernvarmerør. (widescreen visning kan gi problemer med å vise rør, reduser vidden)

GÅ TIL KART

Opens in new tab or window