Rabatt og pristak for næringsbygg

Regjeringen har nylig opprettet en energistøtteordning også for næringskunder gjeldende ut året 2022. Denne har en del forutsetninger som kan være vanskelig å oppfylle for en fjernvarmekunde. Våre kunder som har fjernvarme som sin hovedoppvarmingskilde vil få en ekstraordinær rabatt fra Statkraft. Merk at både rabatt og makspris er knyttet til spotprisandelen, de andre prisleddene som nettleie og avgifter kommer i tillegg.

Rabatt dersom spotprisen fra Nord Pool overstiger 70 øre/kWh og pristak

Våre næringskunder som har fjernvarme som sin hovedoppvarmingskilde vil få følgende rabatt:

Dersom spotprisen fra Nord Pool blir høyere enn 70 øre/kWh (ekskl. mva), vil vi kompensere :

  • 50% av spotpris fra 70 øre/kWh - 230 øre/kWh
  • 100% av spotpris over 230 øre/kWh

En eventuell rabatt vil fremkomme  på fakturaen.

 

 

Dette gir en maksimal spotprisandel på fjernvarme på 150 øre.

Tilbakevirkende kraft

Det generelle kostnadsnivået har økt den siste tiden. For kommende vinter har vi god kontroll på hvordan disse kostnadene vil utvikle seg for vårt brensel og øvrige innsatsfaktorer. Det gjør at vi kan gi denne ekstraordinære rabatten med tilbakevirkende kraft f.o.m. oktober 2022 og ut mars 2023.

 

Rabatt for bygg som bruker fjernvarme som hovedkilde til oppvarming

Dersom fjernvarme brukes kun som såkalt spisslast (reserve på de kaldeste dagene) og som et supplement til andre energiløsninger, vil ikke denne rabattordningen gjelde. I slike tilfeller brukes ikke ressursene optimalt og vil være en ugunstig løsning både for strømnettet,  miljøet og vår fjernvarmeproduksjon. 

Den ekstra energien som kreves på de kaldeste dagene er svært dyr å produsere og ikke minst dyr å distribuere da nettet må dimensjoneres etter disse få timene i året. Med fjernvarme som hovedvarmekilde, kan vi fordele denne ekstrakostnaden på hele forbruket, det kan vi ikke når fjernvarme kun brukes på de kaldeste dagene.